Sastanak guvernera CBCG sa rukovodstvom Hipotekarne banke

image
Sastanak guvernera CBCG sa rukovodstvom Hipotekarne banke

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić sa saradnicima, sastao se danas sa Miljanom Todorovićem, vlasnikom Hipotekarne banke AD Podgorica.

Tokom razgovora guverner Žugić upoznao je g. Todorovića sa tekućim trendovima u bankarskom sistemu i istakao potrebu permanentne operativne saradnje sa komercijalnim bankama. Naglasio je zadovoljstvo spremnošću i otvorenošću banaka da na kontinuiranoj osnovi razmjenjuju stavove o otvorenim pitanjima vezanim za buduće strateške planove banaka i razvoj bankarskog sistema.

Gospodin Todorović upoznao je guvernera sa aktuelnim stanjem i pozicijom Hipotekarne banke u bankarskom sistemu, kao i budućim planovima razvoja banke. Istakao je profesionalan odnos Centralne banke kao regulatora i supervizora bankarskog sistema. Naglasio je posvećenost Hipotekarne banke daljem doprinosu stabilnosti i sigurnosti sistema, uz jačanje kapitalne osnove, i širenju bankarskih usluga i proizvoda na tržištu, uz puno poštovanje bankarskih standarda.

Guverner Žugić podržao je strategije banke i pozitivno ocijenio značaj koji banka ima u sistemu, uz izražavanje podrške planovima banke za dalji rast zasnovan na poštovanju načela sigurnosti.

Direkcija za ljudske resurse i odnose sa javnošću CBCG