Važna informacija za državljane Ruske federacije

image
Važna informacija za državljane Ruske federacije
Poštovani,

kao što ste vjerujemo upoznati, Vlada Crne Gore je 08. 04. 2022. usvojila paket restriktivnih mjera prema Rusiji a bankarski sistem Crne Gore (i naša banka kao njegov dio) je dužan da iste primjenjuje, kako je odgovarajućim odlukama propisano.

Ukoliko posjedujete važeću dozvolu stalnog ili privremenog boravka u Crnoj Gori ili u nekoj od zemalja - članica EU,  restriktivne mjere se ne odnose na Vas i najljepše molimo da istu u najkraćem roku dostavite banci (u slučaju da u prethodnom periodu nijeste.)

Ukoliko ste drzavljanin Rusije ili imate boravište u Rusiji (a nemate važeću dozvolu stalnog ili privremenog boravka u Crnoj Gori ili u nekoj od zemalja - članica EU ) restriktivne mjere se odnose na Vas, pa Vas molimo da obratite posebnu pažnju na sljedeće:

  • Vaš saldo na svim računima kod naše banke kumulativno ne smije preći iznos od 100.000,00 eur, niti je dozvoljeno da primate prilive u iznosima većim od 100.000,00 eur, bilo da dolaze iz inostranih ili crnogorskih banaka.
  • U slučaju da je saldo na Vašim računima kumulativno prije uvođenja restriktivnih mjera prelazio iznos od 100.000,00 eur, takvi postojeci depoziti ne podlijezu ogranicenjima, njima možete slobodno raspolagati ali ne smijete dalje povećavati saldo.

Ako na bilo koji način se gore navedeno ipak dogodi, sredstva će biti vraćena na račun pošiljaoca. Stoga Vas molimo da uložite svaki napor da se isto izbjegne, prevashodno u cilju zaštite Vašeg interesa, kao našeg uvaženog klijenta.

Unaprijed smo zahvalni na saradnji, uz želju da što lakše i brže, uz zajednička nastojanja, premostimo ovaj izazovan period.

HIPOTEKARNA BANKA AD