Еvropska banka za obnovu i razvoj nagradila Hipotekarnu banku

image
Еvropska banka za obnovu i razvoj nagradila Hipotekarnu banku


SAOPŠTENJE ZA MEDIJE


Hipotekarna banka dobila je nagradu "Najaktivnija banka u Crnoj Gori u 2016." u Programu za olakšavanje trgovine (Trade Facilitation Programme – TFP) Evropske banke za obnovu i razvoj. Hipotekarna banka se pridružila EBRD-ovom Programu za olakšavanje trgovine u novembru 2014. godine, u cilju pružanja podrške razvoju i diverzifikaciji privatnog sektora sa trgovinsko-finansijskom linijom od 3 miliona eura za finansiranje spoljne trgovine.

"Veoma smo ponosni što je naš rad prepoznat od strane Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj. Ova nagrada je dokaz da se krećemo u pravom smjeru u cilju aktivnog doprinosa ekonomskom rastu, dok sam program jača našu sposobnost da obezbijedimo finansiranje trgovine i privrednicima damo podršku koja im je potrebna za pristup jačanju njihovih uvozno-izvoznih aktivnosti. Saradnja sa EBRD-om nam je omogućila da finansiramo širi opseg različitih djelatnosti u Crnoj Gori, što je veoma važno imajući u vidu trenutne potrebe sektora malih i srednjih preduzeća koje su od ključnog značaja za održivi rast i otvaranje novih radnih mjesta", rekla je prilikom preuzimanja nagrade direktorica Sektora za poslovanje sa pravnim licim, Ana Golubović.

Holger Muent, direktor EBRD-a za Zapadni Balkan, ovim povodom je naglasio: "Čestitamo Hipotekarnoj banci a ovoj nagradi. Banka je važan partner EBRD-a u regionu. Ova nagrada dodatno naglašava posvećenost Hipotekarne banke da podrži medjunarodnu i unutar-regionalnu trgovinu i prekogranične ekonomske integracije, kao jedan od strateških prioriteta EBRD-a za Zapadni Balkan.

Program za olakšavanje trgovine EBRD-a, pokrenut je 1999. godine, a trenutno uključuje 96 partnerskih banaka u 26 zemalja u koje EBRD ulaže sa ciljem da promoviše spoljnu trgovinu iz i među zemljama u koje EBRD ulaže. Kroz ovaj program EBRD obezbjeđuje garancije međunarodnim bankama, uzimajući u obzir politički i komercijalni rizik međunarodnih trgovinskih transakcija koje se preduzimaju od strane banaka u zemljama u kojima se posluje.