Zahtjev za moratorijum na otplatu kredita do 90 dana


Prije isteka moratorijuma na otplatu kredita, Banka će pripremiti novi plan otplate kredita za Vas.

Molimo Vas da provjerite ispravnost unosa podataka:

  • Ime i prezime (ne prezime i ime)

    • za fizička lica JMBG (13 cifara); za pravna lica PIB (8 cifara)

  • Broj telefona (38267xxxxxx)

jer je to uslov za identifikaciju Vase prijave za sprovodjenja moratorijuma.

Podsjećamo sva fizička lica da su u obavezi da obavijeste svog poslodavca o moratorijumu.

Nakon uspješno popunjene prijave na ekranu ćete dobiti poruku:Molimo klijente koji nisu dobili SMS poruku o uspješnoj prijavi da provjere tačnost dostavljenih podataka (JMBG, broj telefona), kao i da se za eventualne reklamacije obrate Banci putem portala https://www.hipotekarnabanka.com/prijava , e-maila email adresa ili pozivom Call centra na broj 19905 od 08:00 do 20:00 časova. Više...>>>