Debitne kartice

Pregled debitnih platnih kartica
Mastercard Business Debit
Troškovi izdavanja:0
Mjesečne naknade:2,00
Rok važenja:2 godine
Tehnologija:Contactless
Popusti:
Rate:
Rate na internetu:
POS naknade:
Cashback:
ATM naknade na bankomatima Hipotekarne banke:
ATM naknade na bankomatima drugih banaka:
Putno zdravstveno osiguranje:
Više detalja