Visa Business Charge

Poslovna platna kartica kojom možete plaćati odloženo!

Za klijente koji su nam povjerili upravljanje finansijkim tokovima svog poslovanja pripremili smo specijalnu biznis platnu karticu koja posjeduje neke od pogodnosti platnih kartica namijenjenih stanovništvu, kao što je odloženo plaćanje bez kamate.

Kome je namijenjena?

Visa Business Charge je platna kartica namijenjena svim pravnim licima koja imaju tekući račun preduzeća otvoren u Hipotekarnoj banci.

Pravno lice – korisnik kartice može tražiti izdavanje jedne ili više kartica, zavisno od broja korisnika kojima je potrebna.

Glavne prednosti

  • bezgotovinsko plaćanje u zemlji i inostranstvu bez provizija i naknada
  • visina limita se odobrava na bazi depozita ili boniteta klijenta
  • lakše praćenje troškova kroz mjesečni izvod sa pregledom potrošnje po karticama
  • mogućnost podizanja gotovine u zemlji i inostranstvu, 24 časa dnevno, na bankomatima koji imaju oznaku Visa
  • korisnik može odrediti visinu dnevnog limita za korišćenje kartica na bankomatima i POS terminalima

Kako funkcioniše?

Visa Business Charge je platna kartica kod koje možete da trošite sredstva do visine odobrenog limita, koji možete raspodijeliti na sve izdate kartice, a napravljeni trošak možete otplaćivati na mjesečnom nivou, do 21. u narednom mjesecu za troškove nastale u prethodnom kalendarskom mjesecu bez kamate.

Ukupan limit pravnog lica određuje Banka na osnovu procijenjene kreditne sposobnosti pravnog lica – korisnika kartice. U slučaju da dođe do krađe ili zloupotrebe kartice, sredstva na glavnom računu pravnog lica ne mogu biti zloupotrijebljena jer kartica nije direktno vezana za isti.

Korišćenje kartice je moguće na mreži POS terminala i bankomata u zemlji i inostranstvu, na svim prodajnim mjestima označenim sa logoom kompanije Visa, dakle na ukupno 24 miliona prodajnih mjesta i preko 850 hiljada bankomata širom svijeta.

Karticu možete koristiti i za kupovinu na Internetu, s tim što vam preporučujemo da svoje transakcije ograničite na Web sajtove koji koriste CVV standard za potvrdu identiteta vlasnika kartice.

Gubitak kartice, bilo da je izgubljena ili ukradena u zemlji ili inostranstvu, odmah treba prijaviti na telefon +382 19905 (dostupan 24 sata dnevno, 365 dana u godini) ili u našoj najbližoj poslovnici.

Troškovi korišćenja kartice

Naknada za izdavanje kartice3,00 EUR
Mjesečna članarina3,00 EUR
Plaćanje na POS terminalimabez provizije
Transakcije na bankomatima Hipotekarne banke2 % (min. 2,50 EUR)
Transakcije na bankomatima drugih banaka3,50 % (min. 5 EUR)
Mjesečna redovna kamata  0 %
Mjesečna zatezna kamata 1,49 %