HB Turistički kredit

Ljetujte na omiljenoj destinaciji, u svom omiljenom hotelu u Crnoj Gori na 10 rata, bez kamate. Među svojima je najljepše!

Iznos: od 300 do 3.000 eura
Rok otplate: 10 mjeseci

*Banka ne naplaćuje troškove za odobravanje i korišćenje kredita kao ni sve prateće troškove odobravanja kredita (trošak mjenice, upita u Regulatorni kreditni biro).

Ko može biti korisnik kredita?
HB Turistički kredit namijenjen je svima (klijentima i neklijentima Hipotekarne banke) koji ispunjavaju uslove kreditne sposobnosti bez obaveze primanja zarade u Hipotekarnoj banci.

 

Kako mogu da apliciram?
Popunjena i potpisana dokumenta je potrebno dostaviti u najbližu poslovnicu Banke uz priloženu fakturu od strane turističkog poslenika.

 

Šta mi je sve potrebno?
Zahtjev za kredit
Dokazi o kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, sudužnika i žiranata
Izjave žiranata (za slučaj da se u naknadnoj komunikaciji sa Bankom zaključi da su potrebna dodatna sredstva osiguranja otplate kredita).
Profaktura/faktura ovjerena od strane pružaoca turističkih usluga sa kojima Banka ima zaključen Ugovor o poslovnoj saradnji.

 

Reprezentativni primjer kredita:
• iznos kredita: 800 €
• rok: 10 mjeseci
• kamatna stopa: 0,00% godišnje
• bez naknade za obradu kredita
• EKS: 0,00 % godišnje
• mjesečna rata: 80 €
• ukupan iznos kredita koji se vraća: 800 €

 Dokumenta potrebna za apliciranje kredita mozete preuzeti na: