Investicioni komitet (INKOM)


Članovi Investicionog komiteta (INKOM) su:

Esad Zaimović - Predsjednik;

Ana Golubović - Član

Jelena Vuletić - Član