Investicioni komitet (INKOM)


Članovi Investicionog komiteta (INKOM) su:

 IMEMJESTO U ODBORU
1.Sigilfredo Montinaripredsjednik
2.Esad Zaimovićčlan
3.Ana Golubovićčlan