Novi servis Hipotekarne banke HB Booking

image
Novi servis Hipotekarne banke HB Booking

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
  • Novi servis Hipotekarne banke - namijenjen izdavaocima smještaja, rent-a-car i turističkim agencijama

  • HB Booking - mogućnost on-line naplate, sada i za fizička lica – prvi put u Crnoj Gori

  • On-line naplata bez izrade sopstvenog web sajta i bez POS uređaja


Hipotekarna banka je uvela novi platni servis, HB Booking, koji je namijenjen fizičkim i pravnim licima koji su izdavaoci smještaja na teritoriji Crne Gore, rent-a-car agencijama, kao i agencijama koje se bave organizacijom izleta, turističkim lokalnim turama i sličnim turističkim djelatnostima.


Riječ je o još jednoj inovaciji Hipotekarne banke, koja omogućava jednostavno i sigurno rješenje za on-line naplatu usluga putem platnih kartica. 

HB Booking omogućava registrovanim izdavaocima smještaja, rent-a-car i turističkim agencijama on-line naplatu svojih usluga, bez izrade sopstvenog web sajta, a njihovim klijentima bezbjedno i jednostavno plaćanje svojim platnim karticama, u skladu sa najvišim bezbjednosnim standardima kartičnih kuća. Ovim proizvodom, Hipotekarna banka omogućava brzu, jednostavnu i sigurnu naplatu, sada i za fizička lica – izdavaoce smještaja, kao i za pravna lica kojima je namijenjena, i to bez posjedovanja POS uređaja.

Korisnicima ove usluge je omogućena jednostavna procedura registracije, jednostavno praćenje realizovanih transakcija i izvještaja, kao i jednostavno kreiranje ponude, uz lako dodavanje fotografija i oglasa svojih usluga, tako da svako može personalizovati svoju turističku ponudu.
Ovim inovativnim proizvodom, Hipotekarna banka je fizičkim licima koja posluju u sektoru turizma, prvi put u Crnoj Gori, omogućila on-line naplatu njihovih usluga. HB Booking je sigurno, bezbjedno i najbolje rješenje za naplatu i plaćanje turističkih usluga i za crnogorske domaćine i za njihove goste.

Svi detalji o ovom servisu Hipotekarne banke mogu se dobiti u poslovnicama Banke, kao i na linku HB Booking.