Obavještenje o izmjenama i dopunama Opštih uslova poslovanja

image
Obavještenje o izmjenama i dopunama Opštih uslova poslovanja

Poštovani klijenti,

Ovim putemo želimo da vas obavijestimo o izmjenama i dopunama Opštih uslova poslovanja po transakcionim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga u Hipotekarnoj banci AD Podgorica koje će stupiti na snagu 07.04.2023. godine. Izvršene dopune su napravljene s ciljem usklađivanja sa novim propisima, kao i daljem preciziranju načina funkcionisanja elektronskog bankarstva.

Na sledećim linkovima možete pronaći više informacija:

Opšti uslovi poslovanja koji će važiti do 07.04.2023.

Opšti uslovi poslovanja koji će važiti od 07.04.2023.

Obavještenje o izmjenama i dopunama Opštih uslova poslovanja