(+382 202) 19905

Fajlovi za preuzimanje

Spisak svih fajlova za preuzimanje
Naziv dokumenta
Odluka o tarifi naknada 14.02.2018.
PROSPEKT druge emisije subordinisanih obveznica Hipotekarne banke putem zatvorene ponude
Brosura - HB klik, mHB klik i mPremium aplikacija - Nove funkcionalnosti
Korisnicko uputstvo - HB klik (2017)
VISA pristupnica_Business (KREDITNA i ELECTRON)
MasterCard pristupnica_GOLD
MasterCard pristupnica_CREDIT
MasterCard pristupnica_Business DEBIT i CREDIT
Obrazac za pohvale i prigovore klijenata
Terminski plan
Zahtjev za promjenu dnevnog limita na platnoj kartici
Electronic banking - User manual
Brosura za Porto Premier karticu
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat